Ontwerp Evangeliën

Mattheüs Markus Lukas Johannes
Yeshua getoond als Messiah Dienaar Mensenzoon Zoon van God
Stamlijn Abraham Adam pre-existence
Wat Yeshua zei deed voelde was
Context Israel Rome niet-Joods Lichaam van Christus
1st wonder Melaatse genezen demoon verdreven demoon verdreven water in wijn
eindigt met Opstanding Hemelvaart Belofte van de Geest Belofte van Terugkeer
Kampement oost west zuid noord
Stam Juda Ephraim Ruben Dan
Embleem Leeuw Os Mens Adelaar
stijl groeperingen momentopnames vertellend spiritueel
vervolg Handelingen Openbaring

Download PDF: Ontwerp_Evangelien.pdf