NT Citaten uit de Apocrypha

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: NT_Citaten_Apocrypha.pdf
Bijbel Apocrypha
Openbaring 18:7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.
  • 2 Esdras 2:2 De moeder die ze baarde, zei tegen hen: Ga heen, kinderen; want ik ben een weduwe en verlaten.
  • 2 Esdras 2:3 Ik heb je met blijdschap opgevoed; maar met droefheid en zwaarte heb ik u verloren: want u hebt gezondigd voor de Here, uw God, en hebt gedaan wat kwaad is voor zijn aangezicht.