Henoch Kalender

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Henoch_Calender.pdf
 • Het kalenderjaar is 364 dagen zoals 5 keer vermeld in 1e Henoch, twee keer in Jubileeën en twee keer in de Dode Zeerollen.
 • Jubileeën 6:32-38 is expliciet dat de kalender 364 dagen is en geen 354 dagen maankalender en degenen die een maankalender gebruiken zullen ernstige fouten maken voor Feestdagen en Sabbatten en Maanden, en Jaren, en meer.
 • Nieuwe maand = Rosh Chodesh. Rosh betekent in het Hebreeuws ‘hoofd’. Chodesh betekent in het Hebreeuws ‘vernieuwende cyclus’. De verlengingscyclus (maand) is met intervallen van 30 dagen.
  • Strongs H2320 (chôdesh) betekent maand, niet maan
  • Strongs H3394 (yârêach) betekent maan
 • De kalender heeft 12 maanden van elk 30 dagen plus 4 intercalaire dagen (1 dag zijn aan het einde van de drie maanden, dus de maanden 3, 6, 9 en 12 hebben 31 dagen) voor een totaal van 364 dagen.
 • In 1e Henoch hoofdstuk 72 wordt de opkomende en ondergaande zon beschreven in portalen langs de horizon voor de volgende dagen: 30, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 30 en 31 voor een totaal van 364 dagen. Elke periode komt overeen met een maand.
 • De lente-equinox is de 365e dag van de zonnecyclus en maakt geen deel uit van het 364-daagse kalenderjaar. Er is een onderscheid tussen de zonnecyclus en het zonnekalenderjaar. Elk 4e jaar is er een schrikkeldag en de lente-equinox vindt plaats op de 366e dag van de zonnecyclus.
 • De lente-equinox scheidt de kalenderjaren volgens Henoch 72:32-33 “door de loop van de zon worden deze onderscheidingen gemaakt (letterlijk ‘ze zijn gescheiden’).”
 • Jubileeën 2:9 “En Elohim stelde de zon aan als een groot teken op aarde voor dagen en voor sabbatten en voor maanden en voor feesten en voor jaren en voor sabbatten van jaren en voor jubeljaren en voor alle seizoenen van de jaren.” Dit vers definieert dat de zon elk jaar het kalenderjaar opnieuw instelt. Dit betekent dat niet de maan bestemmend is.
 • Hoe doet de zon dit? Met de lente-equinox. De geworpen schaduw van de zon op de lente-equinox is het grote teken op aarde en het kalibreert alles wat in Jubileeën 2:9 wordt genoemd. De lente-equinox stelt het kalenderjaar opnieuw in en stelt daarmee ook de dagen van de week voor het nieuwe jaar vast. Wij op aarde synchroniseren ons hiermee aan de dagen in de hemel en de hemelse sabbat die in de hemel plaatsvindt. Dit betekent dat de kalender van YHWH Elohim niet de foutieve Gregoriaanse dagen van de week gebruikt.
 • De dag die volgt op de lente-equinox is de eerste dag van de eerste maand en wordt teruggesteld naar de vierde dag van de week, de dag dat Elohim de zon, maan en sterren maakte en “de tijd begon”.
 • Dit betekent dat elk Festival (en datum) elk jaar op dezelfde dag van de week valt. voorbeeld: er vinden geen Pascha of andere feesten plaats op de 7e-dags sabbat.
 • De “24-uurs”-dag begint bij zonsopgang en niet bij zonsondergang volgens het eerste Henoch-hoofdstuk 72 met betrekking tot de eerste wet van de hemellichamen.
 • Minstens twee referenties in de Bijbel bevestigen dit kalenderpatroon: Yeshua wordt midden in de week gekruisigd (Dan9:27): bij het terugtellen wordt de eerste dag van de eerste maand de 4e dag van de week. De tweede gebeurtenis vindt plaats in de scheppingsweek: op dag 4 (het midden van de week) worden de hemellichten geschapen en kunnen we aannemen dat vanaf dat moment de tijd begint te tikken, vanuit een kalenderoogpunt.
 • Het Feest van de Eerstelingen wordt door Yeshua bevestigd in Johannes 20:7. In de ochtend na de opstanding wordt Hij niet aangeraakt door Maria Magdalena, maar diezelfde avond ontmoet Hij de discipelen en zegt dat de Vader Hem heeft gestuurd. We mogen daarom concluderen dat Yeshua Zichzelf aanbood als de Eersteling van de opstanding. Dit maakt het Feest van de Eerstelingen onderdeel van de Pesachweek.
 • Het feest van Shavuot (pinksteren) moet geteld worden zoals beschreven is in Leviticus 23:15,16. De ochtend na de Sabbat volgend op (vanaf) de dag dat de schoof van het beweegoffer (Eerstelingen) is gebracht, tel je zeven Sabbatten om te voltooien. Dit zorgt ervoor dat Shavuot altijd op de 15e van de 3e maand valt, zoals vele malen bevestigd in het boek Jubileeën, zijnde de dag van Verbondsvernieuwing.
  • Dode Zee rollen 4Q394 & 4Q325
  • Jubileeën 14:10: in het midden van de 3e maand: het verbond van de naties van Abram, de vernieuwing van het verbond van Noach om de aarde te bevolken.
  • Jubileeën 15:1-4: Naties verbond herbevestigd met Abram. Hij heet nu Abraham. Besnijdenis als teken van het verbond (Jubileeën 15:11). Sarai renamed to Sarah (Jubileeën 15:15). Sarah wordt beloofd een zoon te baren (Jubileeën 15:19). Zie ook: Isaak & Yeshua.
  • Jubileeën 16:19: Sarah baart een zoon in het midden van de 3e maand
  • Jubileeën 44:4: het vieren van de eerstelingen oogst op de 15e van de 3e maand
  • Exodus 19:10-11: Israël arriveert bij de berg Sinaï.
  • Handelingen 2:1: De Heilige Geest wordt uitgestort op de apostelen.
  • Jubileeën 28:15: Juda is geboren
  • Jubileeën 29:7: verbond tussen Laban en Jakob
  • Johannes 4:35: Yeshua verklaart dat de tijd tussen het feest van In-Zameling en Shavuot (pinksteren) 4 maanden is, de 15e van de 3e maand, Shavuot, en de 15e van de 7e maand, het feest van Soekot of Loofhutten, het herfstoogstfeest.
 • De seizoensdagen, de lente-equinoxdag en de schrikkeldag tellen niet mee als kalenderdagen: de bijbel gebruikt voor een jaar altijd 360 dagen, maar gaat uit van één zonnecyclus.