Christenen ondergaan Verdrukking ?

om God te eren Daniel 3:16-28, 24-25
Discipline Hebreeën 12:5-11, Jacobus 4:17, Romeinen 14:23, 1 Johannes 1:9
om ons te verhinderen te zondigen 1 Petrus 4:1-2
om te verhinderen dat we hotain worden Prediker
het geloof te versterken 1 Petrus 1:6-7
groei te bewerkstelligen Romeinen 5:3-5
ons gehoorzaamheid bij te brengen Handelingen 9:15-16, Fileppenzen 4:11-13
ons te leren anderen aan te sporen 2 Korintiërs 1:3-4
de realiteit van Jesus in ons te laten zien 2 Korinthiërs 4:7-11
als getuigenis aan de engelen Job 1:8, Efeziërs 3:8-11, 1 Petrus 1:12
voor bevrijding 2 Timotheüs 3:12-13

Herinner Psalm 46: de komst van het Koninkrijk gaat gepaard met verdrukking, maar met God aan onze zijde

Download PDF: Christenen_ondergaan_Verdrukking.pdf