Sabbath Gebed

Nu waren de hemelen en de aarde voltooid en al hun gastheren en God voltooide op de zevende dag Zijn werk dat Hij deed.
En God onthield zich op de zevende dag van al het Werk dat Hij deed
En God zegende de zevende dag en Hij heiligde die, want daarop onthield Hij zich van al het werk waarvoor God schiep.
Gezegend bent u, Heer onze God, Heerser van het Universum die de vrucht van de wijnstok schept.
U hebt ons liefdevol en gewillig Uw Sabbath gegeven als een erfenis ter nagedachtenis aan de schepping.
Omdat dit de eerste dag is van onze heilige samenkomsten ter nagedachtenis aan de uittocht uit Egypte.
Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het Universum die het brood van de aarde voortbrengt.
Amen.

Zo zegt de Heer die jou heeft geschapen. En Hij die jou heeft gevormd.
Vrees niet, want ik heb je verlost.
Ik heb je bij je naam gebeld. Jij bent van mij.