Alpha en Omega

Genesis Openbaring
In den beginne schiep God de hemelen en de aarde – Gen 1:1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde – Op 21:1
en de duisternis noemde Hij nacht – Gen 1:5 want daar zal geen nacht zijn – Op 21:25
God dan maakte die twee grote lichten – Gen 1:16 De stad heeft de zon en de maan niet nodig – Op 21:23
Satan duikt op als de misleider van de mensheid – Gen 3:1 Satan verdwijnt voorgoed – Op 20:10
Een tuin is getoond waar zonde zijn intrede deed – Gen 3:6,7 Een stad wordt getoond waarin niets komt wat haar verontreinigt – Op 21:27
God’s wandel met de mens is onderbroken – Gen 3:8-10 God’s wandel met de mens is hersteld – Op 21:3
De vroege triomf van Satan – Gen 3:13 De uiteindelijke trionf van het Lam – Op 20:10 & Op 22:3
God vermenigvuldigt smart en pijn – Gen 3:16 en er zal geen pijn meer zijn – Op 21:4
het aardrijk is om uwentwil vervloekt – Gen 3:17 en er zal geen vloek meer zijn – Op 22:3
De heerschappij van de mens is vervallen met de val van de eerste mens, Adam – Gen 3:19 De heerschappij van de mens is hersteld met Yeshua – Op 22:5
Het eerste paradijs is gesloten – Gen 3:23 Het nieuwe paradijs is altijd open – Op 21:25
De mens is onterfd van de toegang tot de boom van Leven en Dood, door Adam – Gen 3:24 De toegang tot boom des Levens is hersteld – Op 22:14
God …verdreef de mens uit zijn aangezicht – Gen 3:24 en zullen Zijn aangezicht zien – Op 22:3,4
Een boog: God’s belofte – Gen 9:13 een boog voor veroveringen en herdenking – Op 4:3, Op 10:1
Een bruid voor Abraham’s zoon – Gen 24 Een bruidegom voor Abraham’s afstammelingen – Op 19
Nimrod bouwt Babylon – Gen 6 – 9 Babylon is gevallen – Op 17, 18
De mens in God’s beeltenis – Gen 1:26 de mens in de beeltenis van satan – Op 13
Waters die zeeën heten – Gen 1:10 en de zee was niet meer – Op 21:1
Een rivier als een zegen voor de aarde – Gen 2:10-14 een rivier voor de nieuwe Aarde – Op 22:1
Één keuze in het begin: Adam en Eva moeten één gebod gehoorzamen, niet te eten van de boom van de kennis van Goed en Kwaad, het Merkteken van de Tuin (Slang) Één keuze aan het einde: de mens moet God’s geboden gehoorzamen en niet de geboden van de mens: het Merkteken van het Beest
Download PDF: Alpha_Omega.pdf