Zeven Plagen

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Zeven_Plagen.pdf

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Tien_Plagen.pdf
 1. De plagen worden beschreven in Exodus 7 tot Exodus 12
 2. De plagen worden geïntroduceerd met de slangenwedstrijd
  • Plaag 0
  • De plagen zijn bedoeld om te laten zien dat God HEER is
 3. Kolom Waarschuwing: Farao wordt niet gewaarschuwd voor plagen 3, 6 en 9
  • alle andere plagen worden uitgevoerd met een waarschuwing: laat mijn volk gaan of je voelt de gevolgen
 4. Kolom Magiër kopieert: de Egyptische Magiërs kunnen de plagen kopiëren tot de zandvliegen: na de zandvliegenplaag hebben de Israëliërs geen last meer van de plagen
  • de eerste 3 plagen troffen ook de Israëli’s: God moet zijn aanwezigheid/kracht ook aan hen bekend maken
 5. Kolom Farao twijfel: Farao laat vijf keer zien dat hij niet zeker weet of hij de Israëli’s moet laten gaan
 6. Kolom Duur: in de huidige samenstelling hebben de plagen 33 dagen nodig om zich te ontvouwen
 7. Kolom Israël getroffen: vanaf plaag 4 wordt Israël niet meer getroffen door de plagen. Hoe plaag 6 hen beïnvloedt, wordt afgeleid en in mindering gebracht op:
  • Overkoepelend vers: Exo 8:23 En Ik zal een scheiding zetten tussen Mijn volk en tussen uw volk; tegen morgen zal dit teken geschieden!
  • De Egyptenaren worden getroffen
  • Wanneer Mozes de as opwerpt, worden de Magiërs en Egyptenaren direct beïnvloed, Mozes en Aäron niet
 8. Kolom toegepast op: de beschrijving hoe en waar de pest zal worden toegepast
 9. Kolom Hoe het hart van de farao verhardde: hoe de bijbel beschreef hoe het hart van de farao verhard werd
 10. De laatste plaag vindt plaats op het paschafeest (14e dag van de 1e maand) en/of is de eerste beschrijving van dit feest in de bijbel.
  • De tien plagen ontvouwen zich in de late winter/vroege lente, rond de lente-equinox.

Zie ook: Zeven Sterren