De dag begint bij zonsopkomst ?

Hoofdstuk/Vers Text Context
Mattheüs 28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen de eersten dag van de week Als de sabbat eindigt, begint de nieuwe dag: bij het ochtendgloren, zonsopgang
Johannes 20:1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, Zondag komt eraan (om 06.00 uur), en het is nog donker
Johannes 20:19 Als het dan avond was, op dezelven eerste dag van de week Als het donker is geworden (na 18.00 uur), is het nog steeds de eerste dag van de week
Exodus 10:4 Want indien gij weigert Mijn volk te laten trekken, zie, zo zal Ik morgen sprinkhanen in uw landpale brengen Morgen komt de sprinkhanen: wanneer is op dit moment onduidelijk
Exodus 10:13 het geschiedde s’morgens, dat de oostenwind de sprinkhanen opbracht. De ochtend is de volgende dag, dus bij zonsopgang, niet bij zonsondergang
Exodus 12:6-10 En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht….. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen De paschamaaltijd wordt op de avond van de 14e geconsumeerd, er mag niets overblijven tot de volgende ochtend.
Leviticus 22:30 Het zal op denzelfden dag gegeten worden; gij zult daarvan niet overlaten tot op den morgen; Ik ben de HEERE!. De paschamaaltijd moet tot de ochtend worden geconsumeerd (de rest moet verbrand worden): de volgende dag begint om 06:00 uur (zonsopgang)
Numbers 33:3 Zij reisden dan van Rameses; in de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag na het pascha De 15e van de maand, de start van het Feest van Ongezuurde Broden, begint ’s ochtends
Exodus 16:11-12 In de avond zult gij vlees eten, en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden
Exodus 16:20-21 Zij nu verzamelden het allen morgen…. want als de zon heet werd, zo versmolt het Het manna moest worden verzameld voordat de zon te heet was, maar na zonsopgang, dus na 06.00 uur
Exodus 16:22-23 En het geschiedde op den zesden dag, dat zij dubbel brood verzamelden….Morgen is de rust, de heilige sabbat des HEEREN!…. en al wat over blijft, legt het op voor u in bewaring tot de morgen In de ochtend van de zesde dag kwamen ze bij elkaar: morgen (de volgende ochtend) is het sabbat
Exodus 16:24 En zij leiden het op tot den morgen de volgende ochtend is de volgende dag, zie vers 25
Exodus 16:25 Eet dat heden, want het is heden de sabbat des HEEREN: gij zult het heden op het veld niet vinden Op deze dag (niet op vrijdagavond) wordt het manna vandaag gegeten, 3 keer herhaald, niet wachtend tot 18.00 uur
Joshua 5:12 En het Manna hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden Op de 14e was er genoeg verzameld voor de sabbat (15e) volgende: de volgende ochtend (de volgende dag) was er geen manna meer
Genesis 19:34 ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen gisteravond hoort bij gisteren, dat maakt vandaag een nieuwe dag. Dit kan alleen gebeuren als de nieuwe dag om 06.00 uur begint: de komende avond is dan nog vandaag
Joshua 7:13 Heiligt u tegen morgen de volgende dag moet de heiliging plaatsvinden
Joshua 7:14 Gij zult dan in den morgenstond aankomen naar uw stammen heiliging begint in de ochtend, dat is morgen
Richteren 19:5 Op den vierden dag nu geschiedde het, dat zij des morgens vroeg op waren….stem toe om te overnachten vroege ochtend is de 4e dag, de nacht is blijkbaar nog dezelfde dag
Richteren 19:8 Als hij op den vijfden dag des morgens vroeg op was, om weg te trekken….En zij vertoefden, totdat de dag zich neigde
Richteren 19:9 Zie toch, de dag heeft afgenomen, dat het avond zal worden, vernacht toch; zie, de dag legert zich, vernacht hier
Richteren 19:9 de dag legert zich…. en maak u morgen vroeg op uws weegs vroeg op weg gaan komt niet na 18.00 uur! De 5e dag bevat de avond en de hele nacht.
Download PDF: De_dag_begint_bij_zonsopgang.pdf

Dode Zee rollen

Uit het Damascus Document, 4Q266, fr.81, 6-9

(Want Yahuah sloot) een verbond met jou en heel Israël; daarom zal een man zich onder ede verbinden om terug te keren naar de wet van Mozes, want daarin zijn alle dingen strikt gedefinieerd. Wat betreft de exacte bepaling van hun tijd waarvoor Israël een oogje dichtknijpt, zie, het wordt strikt gedefinieerd in het Boek van de verdelingen van de tijd in hun Jubileeën en weken.

Dat maakt het Boek der Jubileeën, welke door Mozes geschreven is:

  • geinspireerd
  • Heilige Schrift
  • Canon
  • Torah

Scheppingsdagen

Hoofdstuk/Vers Text Context
Jubileeën 2:9 God stelde dat de zon is voor sabbatten, maanden, feesten, jaren, voor jaren van sabbatten en jaren van jubileeën. Niet de maan.
Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemelen en de aarde De samenvatting van de Schepping
Genesis 1:3 Er zij Licht In details treden (herhalen en uitvergroten): Licht is de eerste schepping (wanneer God spreekt).
Genesis 1:5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht Dag eerst, Nacht volgend: de eerste dag omvat de dag en de nacht, een periode van 24 uur
Genesis 1:9 dat het droge gezien worde de aarde verschijnt op de derde dag van de schepping
Genesis 1:3-5 Tijdens zonsopgang – zonsondergang Yahuah schept. De zon is er nog niet, maar Gods aanwezigheid is de het Grote Licht
Genesis 1:3-5 Tijdens zonsondergang – middernacht Nacht: het was avond geweest
Genesis 1:3-5 Tijdens middernacht – zonsopgang Nacht: het was morgen geweest
Genesis 1:14-16 om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht Let op de volgorde: eerst de dag, dan de nacht.
Genesis 1:14-16 dat grote licht tot heerschappij van de dag eerst de dag
Genesis 1:14-16 dat kleine licht tot heerschappij van de nacht ten tweede de nacht: duisternis regeert niet de dag
Genesis 1:14-16 God zag dat het goed was De scheppingen van de 4e dag eindigen bij zonsondergang, dan de avond en dan de ochtend
Download PDF: Scheppingsdagen.pdf