Yeshua’s Ambtstijd

Name Referentie Tijd Details
Tiberius Ceasar Lukas 3:1 12 – 37AD, co-regent met zijn vader van 12 – 14AD
Keizer van Rome
1ste jaar = 12AD
15de jaar = 26AD
Pontius Pilatus Lukas 3:1 26 – 36AD stadhouder van Judea
Herodus Antipas Lukas 3:1 4BC – 39AD viervorst van Galilee
Herodus Philip Lukas 3:1 4BC – 34AD viervorst van Iturea
Lysanias Lukas 3:1 ? tetrarch of Abilene
Annas Lukas 3:2 6 – 15AD, afgezet door Rome nog gezien als Hogepriester
Kajafas Lukas 3:2 18 – 36AD, aangesteld door Rome Officiële Hogepriester
Pascha Lam Exodus 12:5 manlijk, eerstegeborene, onbevlekt jaarling lam, ~ 1-1.5 jaar Yeshua’s Ambtstijd was 490 dagen: Daniel 9:24-27
Priester
Leviticus 1:13,15,17
Numberi 4:3,30
Lukas 3:23
begint op leeftijd 30
Het aangename jaar des Heeren aangekondigd
Lukas 4:19
Jesaja 61:1-2
één jaar Van de preek in de Synagoge van Nazareth tot de Hemelvaart
Johannes 6:4 werden foutievelijk toegevoegd door een scriba (niet Johannes)

Het jaar 26AD kan door 2 bijbelse referentie bevestigd worden:

  • 69 weken of 483 jaar van het Bevel van Artachsastas in 458BC (458BC + 483 jaar = 26AD)
  • Het was het 15e regeringsjaar van Keizer Tiberius, 26AD (zie hierboven)

Yeshua was 30 jaar oud toen Hij zijn Ambtstijd begon, als een profeet en een priester.
In het Oude Testament, de priester bracht het offer naar het altaar.
Het was het jaar 26AD, het 15e jaar van de regeertijd van Tiberius.
De ambtstijd van Jesus duurde 490 dagen vanaf zijn doop (26AD) tot pinksteren (27AD).
Hij werd gekruisigd op een woendsag, in het midden van de 63ste week van Zijn Ambtstijd.
De kruisiging was gedurende Pascha in 27AD, in de schemering van de dag,
het was donker van het 6e tot het 9e uur (van 12:00 – 15:00), Lukas 23:44.
Het was voorgeschreven dat Hij de Eerstgeborene was en een jaarling om te voldoen aan de eisen van een Pascha Lam.
Zijn Ambtstijd duurde geen 3.5 jaar (Daniel 9:24-27, 70 weken).

Download PDF: De_Ambtstijd_van_Yeshua.pdf

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Daniel_70_Weken.pdf Vorige … Volgende …

Bevelen gegeven

Bevel Jaar Beschrijft Bijbel referentie
Bevel van Kores 538BC de wederopbouw van de Tempel 2 Kro 36:22-23, Esra 1:1-4, 5:13
Bevel van Darius 520BC de wederopbouw van de Tempel (het bevel van Kores bevestigd) Esra 4:24, Esra 6:1, 6-12
1e Bevel van Artachsasta 458BC de wederopbouw van de stad Jerusalem Esra 7:7, Esra 7:11-26
2e Bevel van Artachsasta 444BC de wederopbouw van de stadsmuur Nehemia 2:1-8

Daniel 9:25 verwijst naar een decreet om Jeruzalem te herbouwen, het kan alleen het 1e decreet van Artaxerxes zijn uitgevaardigd in 458 v.Chr.