De Tijdlijnen van Daniel

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Tijdlijnen_van_Daniel.pdf

Commentaar

508 Het rooms-katholisisme werd de officiële religie in het koninkrijk der Franken. Veelbetekenend is dat het werk van de priesterlijke bemiddeling nu door mensen wordt gedaan, waardoor de bediening van Yeshua in de hemel wordt verdoezeld.
538 Naast de religieuze macht van de Rooms-Katholieke Kerk, gaat ook de burgerlijke macht van het heidense Rome over in de kerk.
1798 Generaal Berthier marcheerde naar Rome, liep het zonder tegenstand binnen op 10 februari 1798, en riep een Romeinse Republiek uit en eiste van de paus dat hij afstand zou doen van zijn wereldlijke gezag. Bij zijn weigering werd Pius VI gevangen genomen en stierf in de gevangenis op 29 augustus 1799.

Het “Dagelijkse”

Vaak aangeduid als het “dagelijkse offer” in de bijbel, het “dagelijkse” of in het Hebreeuws, de “tamiyd” is de term die wordt gebruikt voor de dagelijkse activiteiten in de tabernakel of in de tempel. Deze activiteiten vinden plaats op de binnenplaats, waar het dier werd geslacht, of het toedienen van het bloed in het Heilige voor de vergeving van onze zonden.

Nadat Yeshua stierf aan het kruis als ons laatste offer (Tabernakel Voorhof), steeg Hij op naar de hemel om Zijn eigen offer toe te dienen voor de vergeving van onze zonden in de hemel: het aardse heiligdom werd verplaatst naar het hemelse heiligdom, toen Yeshua naar de hemel opsteeg. Zijn bestuur in de hemel draaide eerst rond de zevenarmige kandelaar (de Gemeenten), de toonbrodentafel (de zeven zegels) en het reukofferaltaar (de zeven bazuinen).

Dus wat is er gebeurd met ons “dagelijkse” ?

Israël, als de Kerk van God in het Oude Testament, gaat over in het Lichaam van Yeshua in het Nieuwe Testament: fysiek Israël wordt nu spiritueel Israël, waar ALLE gelovigen in Yeshua nu deel uitmaken van de Olijfboom, de Kerk van God onder Yeshua.

Ook het “dagelijkse” verandert. Zoals Paulus, Petrus, Timotheüs, Titus, Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes benadrukken in de nieuwtestamentische brieven en evangeliën, bestaat ons “dagelijkse” uit het volgende:

  • Bijbel lezen: zonder Wijsheid blijven we dwazen.
  • gebeden, elk verzoek moet aan God bekend worden gemaakt.
  • het geloof van Yeshua omarmen: zijn geloof dat zijn werken ons zullen bevrijden. Het is een belofte.
  • de geboden onderhouden, 25 keer herhaald in het Nieuwe Testament.
  • verspreiden van het evangelie.
  • verspreid het Woord, doe mee aan gemeenschapsonderwijs van de Bijbel.
  • aanbid God, bouw direct een relatie met Hem op.

Vindt de proeftijd van de heidenen (2000 jaar) plaats na Pinksteren of opeenvolgend na de proeftijd van Israël (Steniging van Stefanus) ?
We weten het niet. We zullen zien.

Als het volgt op Pinksteren in 27AD, eindigt de 2-daagse profetie in 2027, anders is het 2033.

Zie ook 70 Weken voor verdere details.

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Twee_Dagen_Profetie.pdf