Het Kampement


Mens
West 108100
Ephraim 40500
Manasse 32200
Benjamin 35400
Os
Zuid 151450
Ruben 46500
Simeon 59300
Gad 45650
Leviten 22300
Gershon 7500
Merari 6200
Kohath 8600
Moses & Aäron 300
Noord 157600
Dan 62700
Aser 41500
Naphtali 53400
Leeuw
Oost 186400
Juda 74600
Issachar 54400
Zebulon 57400
Adelaar


Download PDF: Het_Kampement.pdf Volgende …